Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Havenways North Oy (”Havenways North”) käsittelee Havenways Northin yritysasiakkaiden, potentiaalisten yritysasiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja. Kyseisistä henkilöistä käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös yhteisesti nimitystä ”rekisteröity”. Käsittelemme myös mikaelhugg.com-sivuston evästeitä koskevia periaatteita.

Havenways North tarjoaa Mikael Huggin keynote-puheenvuoroja sekä yritysvalmennuksia sivuston mikaelhugg.com kautta. 

Havenways North voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Havenways North tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.
 

1 Rekisterin pitäjä

Havenways North Oy (Y-tunnus 2735590-1) Hietasaarenkuja 3a A1 00220 Helsinki 045 218 9320

 

2 Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: support@havenwaysnorth.com

Havenways North Oy Tietosuojavastuullinen, Hietasaarenkuja 3a A1 00220 Helsinki 

 

3 Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4.1 Olemassa olevat asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Jos rekisteröity on Havenways Northin olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Havenways North käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Havenways Northin ja rekisteröidyn edustaman organisaation välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen ja ylläpito;

• asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen;

• asiakas-, yhteistyökumppani-, ja muiden tilaisuuksien järjestäminen;

• Havenways Northin palvelujen tarjoaminen, myynti ja markkinointi (kuten uutiskirjeiden ja muiden markkinointimateriaalien lähettäminen ja arvontojen suorittaminen); ja

• markkina- tai muun tutkimuksen  toteuttaminen, tilastointi ja Havenways Northin tuote- ja palvelukehitys. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Havenways Northin oikeutetut edut, jotka perustuvat Havenways Northin ja rekisteröidyn edustaman organisaation väliseen asiakas- tai yhteistyösuhteeseen, tai suoramarkkinoinnin tai tutkimuksen toteuttamiseen. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Havenways North voi hoitaa yhteydenpidon asiakas- tai yhteistyökumppaninsa suuntaan, informoida asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan, ja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden  tarpeita.

4.2 Potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

Jos rekisteröity on Havenways Northin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Havenways North käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Havenways Northin tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen (kuten uutiskirjeiden, muiden markkinointimateriaalien ja tapahtumakutsujen lähettäminen, tapahtumien järjestäminen, tuotedemot ja asiantunt aviestintä); ja

• yhteydenottopyyntöihin ja tuotekyselyihin  vastaaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Havenways Northin oikeutetut edut, jotka perustuvat suoramarkkinoinnin toteuttamiseen tai Havenways Northin ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen, joka syntyy rekisteröidyn jättäessä tuotekyselyn tai muun yhteydenottopyynnön Havenways Northille. Rekisteröityjen henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta Havenways North voi  vastata rekisteröidyn yhteydenottopyyntöihin, ja informoida potentiaalisia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita tuotteistaan ja palveluistaan

 

5 Rekisterin tietosisältö

Havenways North käsittelee seuraavia henkilötietoja  rekisteröidyistä:

• etu- ja sukunimi;

• sähköpostiosoite ja puhelinnumero; 

• IP-osoite; 

• rekisteröidyn edustama organisaatio ja sainti, rekisteröidyn titteli tai asema kyseisessä organisaatiossa; 

• tieto osallistumisesta asiakas-, yhteistyö- tai muihin tilaisuuksiin; ja 

• tieto siitä, onko rekisteröity kieltänyt suoramarkkinointiviestien lähettämisen. sekä mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot, kuten tarjouspyynnöt ja yhteydenotot, sekä mikaelhugg.com -internetsivun  käyttötiedot.

 

6 Tietolähteet

  • Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot 

  • Asiakasyritykseltä saadut tiedot 

  • Julkisista lähteistä (esimerkiksi rekisteröidyn edustaman organisaation  kotisivuilta)  

  • Rekisteröidyn mikaelhugg.com -internetsivulla käynneistä tallentuvat tiedot 

  • Kolmannelta osapuolelta ostetut tiedot 

 

7 Evästeet 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneelle tai mobiililaitteelle, kun käyt sivustolla. Käyttämällä Havenways Northin mikaelhugg.com-verkkosivuja suostut evästeiden käyttöön tämän evästekäytännön mukaisesti. Sivuilla näytetään tästä kertova ponnahdusikkuna, kun vierailet ensimmäistä kertaa Havenways Northin verkkosivuilla.

Havenways North käyttää verkkopalvelussaan evästeitä ja niihin verrattavia teknologioita mahdollistaakseen verkkopalvelun sujuvan käytön ja käyttäjäystävällisyyden. Lisäksi evästeitä hyödynnetään palvelun analysointi-, seuranta- ja kehittämistarkoituksessa.  Evästeet erotellaan ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeisiin. Ensimmäisen osapuolen evästeet kuuluvat vierailemallesi verkko- tai mobiilipalvelulle, kun taas kolmannen osapuolen evästeet, kuuluvat kolmansille osapuolille, kuten verkkoanalytiikkaohjelmille. Havenways North käyttää kolmannen osapuolen evästeitä kohdistaakseen markkinointia ja saadakseen tietoa verkko- ja mobiilipalveluidemme käytöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että vieraillessasi verkko- tai mobiilipalveluissamme, palveluntarjoajat voivat asettaa evästeitä laitteellesi.

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät  seuraavat palvelut: 

Facebook Pixel (Lisätietoja: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/)

Google Analytics (Lisätietoja: https://developers.google.com/analytics/dev guides/collection/analyticsjs/cookie-usage?  hl= ) 

Hotjar (Lisätietoja:  https://help.hotjar.com/hc/en- us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies)

Wix.com (Lisätietoja: https://www.wix.com/about/privacy)

Havenways North ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä, evästeistä tai muista seurantatekniikoista. Näissä tapauksissa sovelletaan kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä ja  käyttöehtoja. Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneella tai mobiililaitteella olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan.

 

8 Tietojen luovutukset

Havenways North käyttää rekisteröidyn tietojen käsittelyyn, kuten tekniseen ylläpitoon tai kampanjoiden ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseen, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jolloin Havenways North velvoittaa heidät asianmukaisin sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi sekä noudattamaan muutoinkin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Havenways North voi palvelusopimuksen täyttämiseksi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi maksuvälitystä tarjoavat kumppanit, jotka voivat toimiamaksunvälitykseen tarvittavien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä. Havenways North voi myös tapauskohtaisesti luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja asiakas-, yhteistyö- tai muita tilaisuuksia järjestäville yhteistyökumppaneilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjinä omaan lukuunsa. Lisäksi Havenways North voi luovuttaa tietojasi mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille  taholle. 

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Havenways North hyödyntää sähköisen markkinointi- ja asiakasviestinnän toteuttamisessa Yhdysvalloissa sijaitsevien palveluntarjoajien sähköisiä työkaluja, minkä vuoksi rekisteröidyn tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin silloin, kun käytämme tietojasi sähköiseen viestintään. Yhdysvalloissa sijaitsevat Havenways Northin palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan  taso. Voimme myös muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa siirtää rekisteröidyn tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi edellyttäen, että EU:n henkilötietoasetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät, kuten toteuttamalla siirron käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita.

 

10 Henkilötietojen säilytysaika

Jos rekisteröity on Havenways Northin olemassa olevan asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja Havenways North säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja Havenways Northin välisen asiakas- tai yhteistyösuhteen ajan, ja enintään viisi vuotta asiakas- tai yhteistyösuhteen päättymisestä. Jos rekisteröity on Havenways Northin potentiaalisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin edustaja, Havenways North säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy. Jos rekisteröity kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, Havenways North säilyttää rekisteröidyn osalta tiedon suoramarkkinointiviestien kieltämisestä.

 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Havenways North huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Havenways North on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin pääsy on rajattu työtehtäviin liittyvän käyttötarpeen perusteella ja vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja  salasanoilla. Havenways Northin mahdollisilla yhteistyökumppaneilla on rajattu pääsy vain tarvittaviin henkilötietoihin henkilökohtaisilla tunnuksilla ja voimassa olevien salassapitosopimuksien alaisena. Manuaalinen / tulostettu aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukittuina.

 

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Jos rekisteröity peruu tilaamansa uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta, mutta on antanut meille yleisen markkinointiluvan, saattaa rekisteröity edelleen saada Havenways Northilta markkinointiviestintää. Rekisteröity voi tällöin perua antamansa yleisen suostumuksen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä se käsittelyn tarkoitus tai tarkoitukset, joiden osalta rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muuhun kuin  suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyn on pyynnön esittämisen yhteydessä yksilöitävä peruste, jonka nojalla hän vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esimerkiksi, että rekisteröity ei enää ole töissä Havenways Northin yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin palveluksessa). Rekisteröity voi suoramarkkinoinnin kieltämisestä huolimatta saada Havenways Northilta edelleen muuta asiakasviestintää. Lisäksi rekisteröity voi saada Havenways Northilta työhönsä tai vastuualueeseensa liittyvää markkinointiviestintää, jonka rekisteröity voi helpoiten kieltää saamansa viestin lopussa olevan linkin avulla. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että Havenways North ei käsittele rekisteröityä koskevia tietoja, sekä rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli rekisteröidyn tiedot ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, rekisteröidyllä on oikeus pyytää Havenways Northia oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Rekisteröity voi tehdä tarkastus- tai oikaisupyynnön kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

 

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että Havenways North on tässä tietosuojaselosteessa mainituista periaatteista huolimatta loukannut rekisteröidyn henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voi rekisteröity tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasuojaviranomaiselle. Suosittelemme kuitenkin ensin kääntymään asiakaspalvelun puoleen asian selvittämiseksi.

NEON GREEN ALLEKIRJOITUS MIKAEL HUGG.png

© 2020 by MIKAEL HUGG. All rights reserved.